1           HƯỚNG DẪN ĐĂNG KƯ

1.1       Đăng nhập vào hệ thống

Khi bạn vào website để sử dụng được các chức năng của website bạn phải đăng nhập vào khung đăng nhập như h́nh (nằm ngay dưới menu)

Description: Image1

 

Rectangular Callout: Sau khi điền thông tin bấm vào đây 

 

 

 


Sau khi điền chính xác tên đăng nhập mật khẩu bấm nút đăng nhập để vào website

 

Màn h́nh sau đây hiện lên sau khi đăng nhập thành công.

 

Rectangular Callout: Click vào menu đăng kí môn học để vào trang đăng kí môn học

Description: Image2

1.2       Tiến hàng đăng kư

 

Chọn “ĐĂNG KƯ MÔN HỌC” đề tiến hành đăng môn học

 

 

Oval Callout: Nhập mă môn để t́m môn học nhanhRectangular Callout: Check vào ô môn học cần chọnRectangular Callout: Hiển thị danh sách các môn đă chọnRectangular Callout: Hiển thị danh sách các môn học lọc theo điều kiện Description: 1

 

Trang đăng gồm 3 phần

a.      Phần lọc để t́m nhanh các môn cần đăng

b.      Phần hiển thị danh sách các môn học muốn đăng (dựa theo điều kiện lọc)

c.      Phần hiển thị danh sách các môn đă được chọn hoặc đă đăng trước đó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.      Phần lọc

Description: 1

 

 Gồm 2 phần lọc theo môn học lọc theo điều kiện (nên dùng lọc theo môn học)

-         Lọc theo môn học giúp để t́m nhanh đến môn học cần đăng nếu biết môn học hoặc tên môn học cần t́m bằng cách nhập môn hoặc tên môn vào ô text sau đó bấm nút lọc phần hiển thị sẽ hiển thị đúng môn học bạn đă nhập thông tin lọc

-         Lọc theo điều kiện dùng để lọc cùng lúc nhiều môn học theo điều kiệnLớphoặc ,Khoatrong ô lọc thứ 1, ô lọc thứ 2 hiển thị tên lớp hoặc khoa (tùy theo ô lọc thứ 1), click vào ô lọc thứ 2 để chọn  tên lớp hoặc khoa . Sau đó bấm lọc

 

b.      phần hiển thị danh sách các môn để chọn đăng

Description: 3

Phần này hiển thị danh sách các môn học theo điều kiện lọc phía trên với các thông tin của môn học bao gồm

-         ĐK                        Ô chọn lựa đăng

-         môn học        môn học

-         Tên môn học       Tên môn học

-         NMH :                  Nhóm môn học

-         TTH :                    Tổ thực hành hoặc thảo luận

      (nếu môn học đăng môn chia tổ thực hành hoặc thảo luận)

-         STC :                    Số t́n chỉ của môn học

-         STCHP :               Số tín chỉ đóng học phí

-         SCP :                     Số đăng tối đa cho phép

-         CL :                       Số lượng c̣n lại cho phép đăng

-         TH                         Tiết thực hành (để trắng tiết thuyết)

-         Thứ :                     Thứ học

-         Tiết BĐ :              Tiết bắt đầu môn học

-         ST:                        Số tiết môn học diễn ra

-         Pḥng :                 Pḥng học

-         Tuần:                    Tuần học (1 số đại diện cho 1 tuần học)

 

·        Đây dạng thời khóa biểu tuần của môn học được biểu diễn bởi dăy số với số số thứ tự của tuần học trong học kỳ , dấu gạch tuần không học

VD : 12-4----90123 : môn học học vào tuần 1, 2,4,9,10,11,12,13 của học kỳ c̣n học vào thứ mấy học trong mấy tiết th́ xem các cột thứ, tiết bắt đầu số tiết .

 

-         sau khi xem thông tin các môn để lựa chọn môn cần đăng nếu muốn đăng môn nào th́ check vào ô vuông trong cột đầu tiên(cột ĐK) của môn muốn học.

-         Khi check vào đăng hệ thống sẽ tự động kiểm tra các điều kiện của môn học (số lượng đăng , môn trực thuộc, môn song hành…) nếu môn không cho phép đăng th́ sẽ hiện lên thông báo lỗi chi tiết

Các thông báo lỗi thông dụng :

-         dụ :

Description: 7

 

 

-         nếu đăng thành công môn học sẽ được hiển thị trong phần hiển thị danh sách các môn học đă chọn (nếu SV niên chế sẽ bao gồm cả môn bắt buộc họcmôn học niên chế- ) môn học đó sẽ dấu check được bôi đậm.

Rectangular Callout: Check chọn hoặc bỏ chọn đăng kưRounded Rectangular Callout: Các môn học được đăng kíRectangular Callout: Các môn được chọn sẽ được bôi đậmDescription: 4

 

c.      Rectangular Callout: Sau khi đống ư các môn này bấm vào lưu đăng kư Phần hiển thị các môn đă được chọn

Rectangular Callout: Nếu như đổi ư muốn bỏ đăng kí th́ check vào đây và bấm nút xóa.

Description: 5

 - Các môn được click chọntrên sẽ được hiển thị ở phần này với các thông tin ngắn gọn thêm các thông tin về học phí như học phí, miễn giảm …. hệ thống tự động tính học phí tổng cộng sinh viên cần đóng.

- Nếu như thay đổi ư kiến muốn bỏ bớt môn học nào đó th́ check vào cột cuối cùng bấm nút xóa để bỏ môn đó ra khỏi danh sách đă chọn.

- Nếu như đồng ư các môn đă đăng th́ bấm vào nút lưu đăng để hệ thống lưu vào cở sở dữ liệu in ra bảng học phí cho sinh viên

Rectangular Callout: Bấm vào để in ra học phí các môn đă đăng kíDescription: 9

 

*** Trường hợp nếu như môn học cần đăng do nào đó không đăng được (không được học, hết thời hạn đăng , hết số lượng cho phép) thể điền môn học đó vào phần đăng môn nguyên vọng để cho quản hoặc người trách nhiệm xem xét .

Description: 6